søndag 30. april 2017

Slutten av april..../the end of april...

Da er vi kommet til slutten av april, og ekstra lang helg på grunn av 1.mai på mandag. Et langhelg på Fosen kan føre til så mange slags møter... :-) /Then we are at the end of april and an extra long weekend, Monday 1th of may, are holyday in Norway, and a long weekend at Fosen might lead to different kind of meetings...

fredag 28. april 2017

Når villdyret våkner...

Ja så er det på'n igjen, en ny beversesong er igang, og Baklidammen er i ferds med å slå sprekker, slik at beveren endelig kan ferdes trygt langs vannkanten. Uten disse åpne råkene, er ikke beveren mye å se om vinteren, han trenger denne fluktmulighten som disse råkene gir. :-)

Ungen som ble født i fjor var også ute, og han ser ut til å være i knallfin form. Det er 3 bevere i denne hytta, og 4 er observert i Teisendammen, hørte jeg i går kveld. Veldig artig at vi kan observere disse ville dyra i vårt nærmiljø.


mandag 17. april 2017

Våren er kommet for fullt på Fosen, liv og røre overalt!/ Spring has arrived at Fosen, and life is growing everywhere!

Dvergspett (Dryobates minor)/ 
The lesser spotted woodpecker(Dryobates minor)Bokfink (Fringilla coelebs), hann/
The common chaffinch (Fringilla coelebs), male


Bokfink (hunn)/The common chaffinch (female)

Dompap (pyrrhula pyrrhula), hunn/
Bullfinch (pyrrhula pyrrhula), female

Dompap (hann)/Bullfinch (male)

Flaggspett (Dendrocopos major)/ 
The great spotted woodpecker (Dendrocopos major)


Gulspurv (Emberiza citrinella)/
Yellowhammer (Emberiza citrinella)


Ung havørn/Young seaeagle

Gråhegre (Ardea cinerea)/The grey heron (Ardea cinerea)

Heipiplerke (Anthus pratensis)/ 
The meadow pipit (Anthus pratensis)


Rødstrupe (Erithacus rubecula)/ 
The European robin (Erithacus rubecula)

Rødvingetrost (Turdus iliacus)/
 The redwing (Turdus iliacus)

Sidensvans (Bombycilla garrulus)/
 The Bohemian waxwing ((Bombycilla garrulus)

Spettmeis (Sitta europaea)/ The Eurasian
 nuthatch or wood nuthatch (Sitta europaea)
Storspove (Numenius arquata)/ 
The Eurasian curlew (Numenius arquata)

Sangsvaner (Cygnus cygnus)/
Whooper swans (Cygnus cygnus)

Svarttrost (Turdus medula), hann/
Blackbird (Turdus medula), maleTraner (Grus grus), /The common 
or the Eurasian cranes (Grus grus)


Elg/Moose

Hjort/Deer
Rådyr/Roedeer