søndag 21. august 2016

Høsten er definitivt på tur inn i vår hverdag igjen, kortere dager, mørke netter og råere luft/Autumn is definitely on its way into our lifes again, shorter days, darker nights and moister air

Sola går ned like etter 21.00 nå, og det er nesten mørkt allerede i 22.00 tida/Sunset is now about 21.00, and it's almost dark around 22.00.


Solnedgangene er flotte nå, og stadig tidligere på kvelden. Her fra Uthaug havn.
The sunsets start earlier in the evening now. This is from Uthaug harbour.

Kjeungen lighthouse

Grey heron in sunset

Trekkfuglene stopper for hvile og mat på sin 
ferd sørover for vinteren/The migratory birds are 
stopping for a rest and some food 
on their journey south for the winther season.

Elgoksene begynner vel snart å feie basten av geviret/
The bull moose will soon start to remove the skin from their antlers.
Det blomstrer enda, men om ikke lenge er det bare frø tilbake......
Still blooming flowers, but soon only seeds will remain......