lørdag 31. mai 2014

Springtime, a time to look, feel, hear and smell/Våren, en tid til å se, føle, høre og lukte

"No livnar det i lundar, no lauvast det i li!" Ja det går så fort, at man rekker knapt å henge med!Det gror overalt og fugler og dyr setter nytt bo, og fører slekter videre!

Yes it goes so fast that you hardly have time to hang out with: It grows everywhere and birds and animals set new living and leading families on!torsdag 8. mai 2014

Dag 2 i Flatanger ble en overskyet dag, men vi fikk en uforglemmelig tur på havet i dag!

Flere ørner i lufta og flere stup, så her var det bare å følge med! For noen fantastiske skapninger disse havørnene er! Helt utrolig vakre og majestetiske fugler! :-)